Bydgoski Klaster Informatyczny

2024 Partner

Bydgoski Klaster Informatyczny powstał 26 listopada 2013r z inicjatywy Zespołu Obsługi Inwestora Przedsiębiorczości, Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Po roku prężnej działalności, podjęto decyzję o powołaniu Stowarzyszenia Bydgoski Klaster Informatyczny. Od 11 lutego 2015r BKI zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Od samego początku Klaster działa pod patronatem Urzędu Miasta Bydgoszcz.

Ideą Klastra od samego początku jest tworzenie i rozwijanie organizacji, której członkowie współpracują ze sobą w realizacji wspólnych działań biznesowych. Szeroko rozumiany obszar IT pozwala nam wspólnie tworzyć optymalne warunki pracy, rozwijać edukację, wprowadzać innowacje oraz skutecznie promować nasze firmy i region.