Kodeks Postępowania

CODE OF CONDUCT

SQLDay, to konferencja organizowana dla społeczności przez społeczność.

Cenimy obecność każdego uczestnika i chcemy, aby wszyscy biorący w niej udział mieli przyjemne i satysfakcjonujące doświadczenie związane z uczestnictwem w SQLDay.

Kodeks postępowania podczas trwania konferencji SQL Day 2024

Wszyscy uczestnicy powinni okazać szacunek i uprzejmość innym uczestnikom podczas Konferencji i w trakcie kolejnych jej edycji, jak i na wszystkich innych oficjalnych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Data Community Poland.

Wszyscy uczestnicy, sponsorzy, prelegenci, organizatorzy, wolontariusze lub inne osoby biorące udział w Konferencji są zobowiązani do przestrzegania poniższego Kodeksu Postępowania. Organizatorzy będą egzekwować kodeks przez cały czas trwania wydarzenia.

Wersja skrócona

Organizatorzy SQLDay dążą do zapewnienia każdej osobie biorącej udział w konferencji, możliwości przyjemnego i pożytecznie spędzonego czasu, bez względu na jego płeć, orientację seksualną, wygląd fizyczny, wielkość ciała, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub cokolwiek innego. Nie tolerujemy nękania uczestników konferencji w jakiejkolwiek formie, on-line czy off-line. Cała komunikacja powinna być odpowiednia dla profesjonalnej społeczności – nie będziemy tolerować seksualnego języka, robienia zdjęć czy prowadzenia rozmów z podtekstem seksualnym. Bądź miły dla pozostałych uczestników. NIE obrażaj i NIE wykluczaj.

Seksistowskie czy rasistowskie nękanie lub nieodpowiednie dowcipy, NIE SĄ dobrze widziane na Konferencji. Jeśli poczujesz się nękany/nękana przez innego uczestnika/uczestników, organizatorzy poczynią działania mające na celu przeciwdziałanie tej sytuacji, włącznie z wydaleniem z wydarzenia bez zwrotu kosztów osób wykazujących takie nieodpowiednie zachowanie.

Wersja dłuższa

Nękanie obejmuje obraźliwe komentarze słowne dotyczące płci, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rozmiaru ciała, rasy, religii, obrazów seksualnych w przestrzeni publicznej, umyślnego zastraszania, prześladowania, podążania, nękania robieniem fotografii lub nagrywania, obraźliwych komentarzy słownych, trwałego zakłócenia rozmów lub inne zdarzenia, niewłaściwy kontakt fizyczny i niepożądaną uwagę seksualną. Uczestnicy po zwróceniu uwagi powinni dostosować się do niej niezwłocznie. Stoiska sponsorskie jak i pracownicy stoisk również podlegają polityce przeciwdziałania nękaniu. W szczególności sponsorzy i sprzedawcy nie powinni wykorzystywać zseksualizowanych obrazów, działań ani innych obraźliwych materiałów. Pracownicy stoiska (w tym wolontariusze) nie powinni nosić seksistowskich ubrań / strojów / kostiumów, ani w inny sposób tworzyć otoczenia zseksualizowanego. Nadużywanie alkoholu oraz substancji nielegalnych, nadmierne przekleństwa oraz obraźliwe dowcipy nie są dobrze widziane na SQLDay. Jeśli uczestnik zachowa się w sposób naruszający niniejszy Kodeks postępowania, organizatorzy konferencji podejmą odpowiednie działania, w tym zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wydalenie z konferencji bez zwrotu kosztów.

Informacje dodatkowe

Jeśli jesteś prześladowany lub zobaczysz objawy prześladowania u innego uczestnika, skontaktuj się z zespołem organizacyjnym. Personel konferencji będzie odpowiednio oznakowany. W sprawach pilnych prosimy o kontakt do osób wyznaczonych, takimi osobami są:

Agnieszka Cieplakagnieszka.cieplak@datacommunity.pl

Tomasz Cieplak: tomasz.cieplak@datacommunity.pl

Zespół organizacyjny z przyjemnością pomoże uczestnikom zapewnić ochronę, skontaktuje się z lokalnymi organami ścigania lub w inny sposób pomoże osobom prześladowanym poczuć się bezpiecznie na czas trwania konferencji.

Obsługa zgłaszanego incydentu

Jeżeli czujesz zagrożenie od strony innego uczestnika. Postępuj zgodnie z instrukcją.

  • Organizatorzy noszą szare koszule oraz posiadają identyfikatory z napisem Organizator, zawieszone na BIAŁYCH smyczach.
  • Zgłoś przypadek nękania organizatorowi, który odpowiada za przestrzeganie kodeksu postępowania. Prosimy nie ujawniać publicznych informacji o incydencie, dopóki organizatorzy nie będą mieli wystarczająco dużo czasu na zajęcie się tą sytuacją. Jest to równie ważne dla twojego bezpieczeństwa i ochrony, jak i dla innych uczestników.
  • Zgłaszając incydent, staraj się zebrać jak najwięcej informacji, ale nie rozmawiaj o tym z postronnymi ludźmi. Organizator może pomóc Ci złożyć zawiadomienie o incydencie.

Ważne informacje zgłaszane w trakcie eventu to:

  • Identyfikacja uczestnika/uczestników, który nęka.
  • Zachowanie, które stanowiło naruszenie.
  • Przybliżony czas zachowania.
  • Okoliczności towarzyszące incydentowi.
  • Inne osoby zaangażowane w incydent.

Pisząc kodeks postępowania wzorowaliśmy się na Code of Conduct konferencji PyCode – dziękujemy organizatorom tego wydarzenia za możliwość skorzystania z jego treści.