Michał Gołoś

Michał Gołoś pracuje jako komodor (w wolnym tłumaczeniu – architekt hurtowni danych i lider gildii DB) w Clouds On Mars. Jest członkiem SPEC Team, zespołu ludzi odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków technologicznych w firmie. Michał specjalizuje się w projektowaniu i implementacji rozwiązań hurtowni danych i procesów ETL. Od czasów SQL Server 2005 myśli i pracuje w T-SQL. Jest aktywnym członkiem i prelegentem warszawskiego oddziału Data Community Poland (dawniej Polish SQL Server User Group).