Prelegenci SQLDay

Hubert Kobierzewski

Hubert Kobierzewski

Hubert pracuje w Cogit jako BI Practice Lead (od 2007). Pomaga klientom w gromadzeniu danych i przekształcaniu ich w cenne informacje za pomocą technologii Microsoft Data Platform. Hubert zarządza dwoma UG: Data Community Poland (Rozdział Warszawski) i Warsaw Power BI User Group. W wolnym czasie uczy DataViz na dwóch uniwersytetach.