Prelegenci SQLDay

Erwin de Kreuk

Erwin de Kreuk

Erwin de Kreuk jest doświadczonym i pełnym pasji Architektem Rozwiązań Microsoft. Pracuje jako Principal Consultant/Lead Data and AI w firmie InSpark w Holandii. Prelegent na różnych krajowych i międzynarodowych wydarzeniach społeczności danych. Został uhonorowany tytułem MVP Data Platform.

Przez ostatnie 14 lat pracował w świecie danych na platformie Microsoft, a w ciągu ostatnich 6 lat skupił się na platformie Azure. Rozwiązywanie skomplikowanych przypadków klientów i problemów technicznych jest częścią jego codziennej pracy. Oprócz tego jest członkiem Rady Technologicznej w InSpark i kieruje zespołem wysoce doświadczonych ekspertów danych w dziedzinie Platformy Danych Microsoft.

Jest chętny do pomocy klientom w uzyskaniu jak największej wartości dodanej z ich złożonego środowiska analitycznego, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania w chmurze Azure (PaaS). Jako członek Rady Technologicznej, zawsze bada najnowsze możliwości/okazje i dzieli się swoim entuzjazmem z kolegami, społecznością i klientami. Jest jednym z głównych interesariuszy dla rozwiązania InSpark (Managed) Oxygen, nowoczesna platforma danych Estate-as-a-service.