Prelegenci SQLDay

Bartosz Ratajczyk

Deweloper, architekt, czasem administrator baz danych związany głównie z platformą danych SQL Server.

Optymalizuje zapytania, pakiety SSIS, automatyzuje kiedy tylko może wykorzystując PowerShell. Od czasu do czasu prowadzi szkolenia, warsztaty, czy prezentacje na konferencjach i lokalnych grupach użytkowników. Od pięciu lat związany z 7N.