Tomasz Krawczyk

Projektant i programista z ponad 15-letnim doświadczeniem w tworzeniu rozwiązań opartych o stack technologiczny Microsoftu. Pasjonat nowych technologii związanych z Cloud, Big Data i Data Science.Od ponad 5 lat zawodowo związany z firmą Future Processing, gdzie na co dzień zajmuje tworzeniem rozwiązań opartych o Microsoft Azure Cloud Computing Platform (Azure Databricks, Azure Data Lake, Azure Data Factory, Azure HDInsight). Można go spotkać na katowickich spotkaniach grupy Data Community, a próbki jego rozwiązań znaleźć na https://github.com/cloud4yourdata/.