Paweł Potasiński
Paweł Potasiński
Jacek Szczurowski

Opis warsztatu

Nowoczesna hurtownia danych (ang. modern data warehouse) to brzmi dumnie, a chwilami nawet nieco jak buzzword. Niemniej, coś w tym jest. Chmura obliczeniowa daje nowe możliwości podejścia do problemów, które od zawsze występowały w hurtowniach danych. Konieczność optymalizacji kosztów oraz silne usługi narzucające niekiedy podejście CI/CD wymuszają bardziej generyczne i lepiej automatyzowane procesy przetwarzania danych, płynące od użytkowników biznesowych wymaganie coraz szybszego dostarczania danych do analityki wymusza w zasadzie trwałe odwrócenie paradygmatu ETL na ELT i zachęca do stosowania architektury uwzględniającej jezioro danych, rosnąca ilość danych nierelacyjnych powoduje, że klasyczna hurtownia danych to często za mało. Jak w dobie chmury radzić sobie z – klasycznym przecież – projektem hurtowni danych? Jakich komponentów chmury Azure użyć? A może warto sięgnąć po usługi firm trzecich dostępne w Azure? Jak podejść do projektowania i implementacji architektury nowoczesnej hurtowni danych, żeby minimalizować ryzyka w projekcie? Ten warsztat będzie próbą odpowiedzi na te i inne pytania nurtujące każdego konsultanta i architekta stojącego przed wyzwaniem realizacji projektu DWH/BI w Azure.

Kluczowe punkty

  • Kiedy nowoczesna hurtownia danych jest rozwiązaniem problemu?
  • Jak dobierać usługi do architektury rozwiązania nowoczesnej hurtowni danych w Azure?
  • Jak implementować / modelować typowe elementy nowoczesnej hurtowni danych w Azure (automatyzacja, ETL/ELT – w tym zasilanie czasu rzeczywistego, SCD, warstwy hurtowni danych, jeziora danych)?
  • Jak śledzić i optymalizować koszty rozwiązania?

Długość warsztatu: 8 godzin