Damian Widera
Damian Widera
Kamil Nowiński
Kamil Nowiński

W dzisiejszych czasach, w czasach gdzie DevOps zaczyna być coraz bardziej popularny, repozytorium kodu jest (lub dla niektórych firm dopiero staje się) zjawiskiem powszechnym, a ilość Twoich zadań zaczyna przytłaczać, nie ma innej możliwości jak tylko korzystać z najnowszych trendów i rozwiązań. Podczas gdy pojęcie ‚repozytorium kodu’ nie jest już raczej niczym nowym, to jego zastosowanie do projektów bazodanowych wciąż jeszcze budzi pewne obawy lub opory. Nie wspominając o Continuous integration, Continuous Delivery czy Continuous Deployment.

Podczas tego warsztatu zaprezentujemy podstawowe narzędzia do zarządzania projekami bazodanowymi dla Microsoft SQL Server (SSDT), pokażemy jak zacząć pracę z projektem, omówimy sposoby radzenia sobie z problemami (na które prędzej lub później się natkiemy) oraz jak skonfigurować i zapanować nad procesem wdrożenia projektów na różne środowiska docelowe.

Omówimy szczegółowo proces Software Development Life Cycle (SDLC) czyli pełny cykl życia oprogramowania z puntu widzenia baz danych, z wyłączeniem planowania i analizy (zakładamy, że pracujemy jako SQL developer). Pokażemy do czego służy aplikacja Octopus i w jaki sposób wykorzystać jej możliwości.

Opowiemy o najlepszych praktykach oraz ich zastosowaniu w naszych dotychczasowych projektach.

Na koniec „dotkniemy chmur” i pokażamy jak zmigrować istniejącą bazę danych do Microsoft Azure SQL Database oraz gdzie czychają potencjalne zagrożenia.

Po zakończeniu warsztatów będziesz wiedział(a) jak (how to):

 • Tworzyć puste lub importować istniejące bazy danych z serwerów
 • Rozwiązywać różne problemy podczas importowania baz danych
 • Zarządzać projektem bazy danych i jego obiektami
 • Przechowywać dane w projekcie (dane statyczne, słownikowe, itp.)
 • Co powinno być częścią projektu a co nie powinno (Linked Servers, security)
 • Gdzie i jak trzechowywać SQL Jobs
 • Dzielić projekt bazodanowy na mniejsze części i kiedy jest to niezbędne
 • Radzić sobie z dużą („nieskończoną”) liczbą projektów w solution
 • Unikać znanych problemów jak: tabele tymczasowe, wyzwalacze, odwołania cykliczne, OPENQUERY, brak walidacji
 • Migrować projekt do chmury Microsoft Azure
 • Używać hubrydowych podejść
 • Stosować testy jednostkowe tSQLt
 • Przygotować proces wdrażania projektu (ręcznie lub automatycznie) za pomocą Octopus lub VSTS
 • Rozróżniać wszystkie trzy typy „Continuous”
 • Pracować z CLR.NET w projekcie

 

Ponadto pokażemy bardzo dobre, komercyjne narzędzia oraz sztuczki, których stosowanie ułatwia codzienne obowiązki w pracy.

Wymagania wstępne:

 • Podstawowa wiedza z zakresu T-SQL
 • Microsoft Visual Studio

Warsztaty prowadzić będziemy z wykorzystaniem Visual Studio 2017 oraz najnowszego SSDT.

Zachęcamy do przyjścia z własnymi laptopami – część ćwiczeń będziemy wykonywać wspólnie z uczestnikami warsztatów.
Każdy uczestnik warsztatów otrzyma materiały w formie papierowej.