Michał Bronowski

Michał pracuje z serwerem SQL od 15 lat. W tym czasie zdobył aktualne certyfikaty Microsoft włącznie z Trenerem (MCT).

Aktywny członek społeczności danych w Polsce i zagranicą.

Matematyk z wykształcenia, administrator z pasji.