Programista uczenia maszynowego w firmie Future Processing z doświadczeniem w wielu domenach danych. Regularny prelegent na konferencjach i meet-upach IT. Doktorant informatyki na Politechnice Śląskiej. Specjalizuje się w uczeniu głębokim, przetwarzaniu obrazów i analizie sygnałów EEG. Swoje zainteresowania rozwijał na kierunku Digital Signal & Image Processing w Cranfield University w Anglii. Wychowany w C++, nawrócony na Pythona.