Natalia Szostak

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka, Leader of Data Science Team w firmie TIDK. Zaangażowana w realizację projektów z obszarów Data Science, Big Data, AI oraz BI. Wykwalifikowana w budowaniu modeli informatycznych i analizie danych. Autorka publikacji w anglojęzycznych czasopismach z listy filadelfijskiej. Doświadczenie zdobywała na Politechnice Poznańskiej oraz w Polskiej Akademii Nauk.