Adam Czyżewski

Machine Learning Engineer w TIDK. Absolwent kierunku Informatyka na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej, na specjalności Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji. Entuzjasta języka Python. Jego główne obszary zainteresowań to: uczenie maszynowe, sieci neuronowe, analiza danych oraz wizja komputerowa. Członek politechnicznego koła naukowego GHOST (Group of Horribly Optimistic STatisticians).