Rejestracja: *  
*  
*
 
*  
*
*  
*  
*  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami), przekazanych powyżej na potrzeby realizacji procesów związanych z uczestnictwem w konferencji oraz w trakcie korzystania ze strony internetowej sqlday.pl, przez Stowarzyszenie Użytkowników SQL Server PLSSUG (obecnie w trakcie zmiany nazwy na Data Community Poland) zarejestrowane we Wrocławiu pod numerem KRS 0000471639.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej od organizatora konferencji, Stowarzyszenia Użytkowników SQL Server PLSSUG (obecnie w trakcie zmiany nazwy na Data Community Poland) zarejestrowanego we Wrocławiu pod numerem KRS 0000471639, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002r. nr 144, poz. 1204).


Support by Kamil Nowiński | HTML & CSS by Marcin Tokarski
1.73.0.0