Damian Widera

Workshop description:

Tematyka warsztatu:

1. Konfiguracja usługi Azure Databricks
2. Tworzenie klastrów obliczeniowych dla potrzeb Data Science i Data Engineering
3. Przetwarzanie i transformacje danych – integracja z platformą Azure
4. Devops – jak zarządzać kodem i wdrożeniami
5.Tips & Tricks
6. Wizualizacja danych

Length of the workshop:

Full day (8 hours)

Forma warsztatu:

Lecture (slides + demos))

Level:

200

Cena warsztatu:

Cena standardowa: 1100 PLN (online 550 PLN) + VAT

Last minute: 1500 PLN (online 750 PLN) + VAT