Querona

Querona dostarcza rozwiązania analityczne z zakresu „Agile BI”.  Dzięki naszej logicznej hurtowni danych i narzędziom wirtualizacji danych projekty Business Intelligence i Big Data realizowane są szybciej i łatwiej.

Mamy ambicję uczynić Business Intelligence i analitykę danych powszechnymi i łatwo dostępnymi nie tylko dla korporacji, ale także dla średniej wielkości firm.

Querona łączy wiele źródeł danych, konsoliduje je w locie i umożliwia prezentację wyników w ulubionych narzędziach użytkowników: Excel, Power BI, QlikView czy Tableau. Querona przyspiesza rozwój BI, eliminuje czasochłonne procesy ETL, umożliwia dostęp do danych w czasie rzeczywistym i zwiększa szybkość działania raportów dzięki silnikom analitycznym typu Apache Spark czy środowiskom Hadoop.

http://www.querona.com