Marek Adamczuk

Marek Adamczuk

APN Promise, Technical Team Leader

Od zeszłego tysiąclecia projektuję implementuję i audytuję rozwiązania oparte o technologie Microsoftu ze szczególnym uwzględnieniem SQL Server. Aktualnie zarządzam trzema zespołami developerskimi, w tym zespołem Data Platform implementującym rozwiązania z użyciem narzędzi Microsoftu. W latach 2009-2010 MVP w kategorii SQL, aktualnie uczestnik programu MVP Reconnect.

Arsenał programisty T-SQL A.D. 2017

Audytorium

W dobie SQL Server 2016 (i dodatku Service Pack 1 do tej wersji systemu) programista baz danych ma do swojej dyspozycji pokaźny arsenał składni języka T-SQL. Celem prezentacji będzie pokazanie najciekawszych, zdaniem prelegentów, nowych poleceń i składni T-SQL, a także uczulenie słuchaczy na pułapki czyhające w niektórych konstrukcjach kodu.

300 Dev PL
WIĘCEJ