Reporting Services – nietrywialna wizualizacja danych

Sala F

Reporting Services jest komponentem, który na platformie danych SQL Server zapewnia wizualizację i prezentację danych. W tym celu mamy do dyspozycji kilka podstawowych obiektów: tabele, wykresy, mapy oraz wskaźniki. Zestaw ten wydaje się bardzo skromny, ale w rzeczywistości oferuje ogromne, praktycznie nieograniczone możliwości graficzne. Dodatkowo w najnowszej wersji, poprzez integrację ze środowiskiem R, uzyskujemy dostęp do bibliotek graficznych takich jak ggplot2 czy Lattice.

W trakcie warsztatów zostanie zaprezentowanych kilkadziesiąt nietrywialnych wizualizacji danych, które na pewno wzbogacą Twoje raporty. Umiejętnie wykorzystamy mało znane właściwości wbudowanych obiektów oraz zobaczymy jakie możliwości daje zastosowanie własnego kodu do tworzenia grafiki oraz sprytne łączenie prostych obiektów w większą, bardziej efektowną całość.

PL Workshop