Rejestracja: *  
*  
*
 
*  
*
*  
*  
*  
 
Wskazanie oddziału PLSSUG jest jednocześnie wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Stowarzyszenia newsletterów drogą mailową.
Wybór nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Użytkowników SQL Server PLSSUG, pl. Solny 15, Wrocław (dalej również: "Stowarzyszenie" ) moich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z portalu prowadzonego przez Stowarzyszenie pod adresem plssug.org.pl (oraz adresami powiązanymi: sqlday.pl, sqlday.plssug.org.pl, conference.plssug.org.pl) - w celu promowania działalności Stowarzyszenia.


Programming AspX by Kamil Nowiński | HTML & CSS by Marcin Tokarski
1.60.0.0