Po co mi Temporal Tables? (300)

Prelegent: Bartosz Ratajczyk

Język sesji: Polski

Wśród nowości oferowanych przez SQL Server 2016 pojawia się obsługa Temporal Tables – rozwiązania pozwalającego na systemową obsługę danych zmieniających się w czasie, czyli następne podejście do wersjonowania. Podczas sesji dowiecie się jak to działa, jak wygląda składnia, jakie ma możliwości, czy można to porównać np. z CDC, albo może da się wykorzystać przy SCD? Czy ma przewagę nad obecnie wykorzystywanymi własnymi mechanizmami śledzenia zmian? Przewidziane sporo kodu i mało slajdów.